Panaszok és közérdekű bejelentések


Az NBSZ-hez érkező panaszok és közérdekű bejelentések intézésének rendje.

Az NBSZ-hez panasz és közérdekű bejelentés az alábbi módon juttatható el:

Cím:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Jogi Főosztály
1022 Budapest, Törökvész út 32-34.

Postacím:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Jogi Főosztály
1399 Budapest 62. Pf. 710.

Telefax: 06 (1) 336-4823
Telefon: 06 (1) 336-4823
E-mail: bejelentes@nbsz.gov.hu

A levélben, levelezési, postafiók címre küldött, illetve a faxon, vagy e-mailben kapott panaszokat, illetve közérdekű bejelentéseket az NBSZ iktatja. Iktatás után megvizsgálja, hogy érinti-e a feladat- és hatáskörét, amely a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről szóló 233/2013. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakon alapul.
Amennyiben az NBSZ a panasz, illetve a közérdekű bejelentés kivizsgálására feladat- és hatáskör hiányában nem jogosult, a beérkezéstől számított nyolc napon belül azt az eljárásra jogosult szervezethez átteszi, ennek tényéről egyidejűleg a panaszost, vagy a közérdekű bejelentőt értesíti.
A panasz, illetve a közérdekű bejelentés kivizsgálására a beérkezéstől számított harminc nap áll rendelkezésre.
A választ az NBSZ a panasz, illetve a közérdekű bejelentés beérkezésének módjától függően – papíralapú vagy elektronikus formában – adja meg.
(Ha a panaszos vagy a közérdekű bejelentő elérhetőséget nem ad meg, igénye értelemszerűen nem vizsgálható ki.)

Vissza